24/01/2006

AMAAAN PETROL, CANIIIM PETROL…

 

Petrol fiyatlarý her geçen gün týrmanýyor.

Akaryakýt el yakýyor.

Depo doldurmak bir hayal oldu.

Petrolün damlasý altýn deðerinde.

Petrol havzalarýnda savaþ var.

Gözyaþlarý sel oldu, kan gölleri oluþtu ýrak illerde.

Petrol adamlarýn ülkesinden fýþkýrýyor, ama kendilerine yok.

Aç kalan fýrýncý misali…

Avrupalýlar telaþta, moraller bozuk!

Alternatif enerji kaynaklarý bulamazsak yandýk, bittik, kül olduk…

Biyoenerjiye mi yönelsek acaba?

Çevre kirliliði, yüksek vergiler, park sorunu, vs…

Þu bu derken otomobiller de küçüle küçüle tavuk kümesine döndüler valla.

Gidiþat hayra alamet deðil, sonumuzun ne olacaðýný kimse bilmiyor.

Özellikle de kentiçi ulaþýmda bireysel otomobil kullanmak çok mu elzem?

Toplu ulaþým araçlarý kullanýlsa daha ucuz, daha pratik ve daha stressiz olmaz mý?

Dayanýþmacý çareler üretilemez mi?

Nedir bu arabam da arabam tutkusu?

N'olacak bu durumun sonu?

Sorular, sorular…

Binmiþiz alamete, gidiyoruz kýyamete!

Haydi inelim, kendimize gelelim!

Yok ben inemem, cezalarýmý da paþa paþa öderim…

Ama yine de þaþa þaþa kendi arabama binerim mi diyorsunuz?

Canýnýz sað olsun!..

Her canlýnýn eceli, her tercihin bedeli; ödersiniz biter!

Tabii paranýz varsa veya yetiyorsa!

Hadi benden size bir kýyak; abilik kolay deðil benim güzel kardeþlerim.

Sevildiðinizi bilin, abinizi üzmeyin!

Evinize veya olduðunuz yere en yakýn olan ve en ucuz fiyata yakýt alabilmek için bir tüyo!

50 litre Euro 98 benzinde yaklaþýk 5 Avro kazanacaksýnýz.

Nasýl mý? Baðlarda üzüm, iþte size çözüm!

www.carbu.be sitesine girin, bulunduðunuz yerin posta kodunu yazýn ve týklayýn!

Size en yakýndaki akaryakýt istasyonlarýnýn listesi gelecek ekrana…

Deponuzu doldurun, kapaðýnýzý kapatmayý da unutmayýn haa…

Yine de sürç-ü lisan ettiysek affola, gönlünüz neþe dola!

Arkanýzdan su döküyorum, tamam mý!

Ýyi yolculuklar.

 

Yakup YURT ©

Brüksel, 24 Ocak 2006

21:40 Écrit par WALTER-YAVUZ | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.